Màn hình tương tác thông minh Newline - Trutouch VN series 65 75 86

Màn hình tương tác thông minh Newline - Trutouch VN series 65 75 86 TRUTOUCH sê-ri VN Hợp tác không giới hạn Được thiết kế cho trải nghiệm người dùng trực quan gợi lên cảm hứng. Với công nghệ cảm ứng nhạy hơn,...

Xem chi tiết

Màn hình tương tác Gaoke 98 inch

Màn hình tương tác Gaoke - 98" inch có công nghệ chạm 6 điểm tương tác (chuẩn), 10 điểm tương tác (tùy chọn), độ phân giải: 3840*2160 (UHD) cũng tương tự như màn tương tác Gaoke -...

Xem chi tiết

Màn hình tương tác Gaoke 86 inch

Màn hình tương tác Gaoke - 86" inch có công nghệ chạm 6 điểm tương tác (chuẩn), 10 điểm tương tác (tùy chọn), độ phân giải: 3840*2160 (UHD) cũng tương tự như màn tương tác Gaoke -...

Xem chi tiết

Màn hình tương tác Gaoke 55 inch

Màn hình tương tác Gaoke - 55" inch có công nghệ chạm 6 điểm tương tác (chuẩn), 10 điểm tương tác (tùy chọn), độ phân giải: 1920*1080 (Full HD). Kiểu Panel LED A và thời gian tương tác...

Xem chi tiết

Màn hình tương tác Gaoke 65 inch

Màn hình tương tác Gaoke - 65" inch có công nghệ chạm 6 điểm tương tác (chuẩn), 10 điểm tương tác (tùy chọn), độ phân giải: 1920*1080 (Full HD) cũng tương tự như màn tương tác Gaoke -...

Xem chi tiết

Màn hình tương tác Gaoke 75 inch

Màn hình tương tác Gaoke - 75" inch có công nghệ chạm 6 điểm tương tác (chuẩn), 10 điểm tương tác (tùy chọn), độ phân giải: 3840*2160 (UHD) cũng tương tự như màn tương tác Gaoke -...

Xem chi tiết

Màn hình tương tác Commbox Lite65

Màn hình tương tác Commbox Lite65 là một thiết bị thông minh All-in-one (tất cả trong một), bao gồm: Màn hình tương tác, máy tính và không cần đến máy chiếu. CommBox Lite tích...

Xem chi tiết

Màn Hình Newline 86 TRUTOUCH TT-8618VN

Màn hình TRUTOUCH 86 inch giúp các đội nhóm cộng tác dễ dàng, trực quan Dòng TT-8618VN TRUTOUCH VN có công nghệ IR touch được nâng cấp, phản ứng nhanh hơn để mang đến cho bạn trải nghiệm viết...

Xem chi tiết

Màn Hình Newline 75 TRUTOUCH TT-7518VN

Màn hình TRUTOUCH 75 inch giúp các đội nhóm cộng tác dễ dàng, trực quan Dòng TT-7518VN TRUTOUCH VN có công nghệ IR touch được nâng cấp, phản ứng nhanh hơn để mang đến cho bạn trải nghiệm viết...

Xem chi tiết

Màn Hình Newline 65 TRUTOUCH TT-6518VN

Màn hình TRUTOUCH 65 inch giúp các đội nhóm cộng tác dễ dàng, trực quan Dòng TT-6518VN TRUTOUCH VN có công nghệ IR touch được nâng cấp, phản ứng nhanh hơn để mang đến cho bạn trải nghiệm viết...

Xem chi tiết

Màn hình tương tác Newline X7 70 inc Trutouch

Màn hình tương tác Newline X7 70 inc Trutouch giúp người dùng Chia sẻ nội dung, lên lịch các cuộc họp, cộng tác với những người khác và hơn thế nữa. TRUTOUCH X series là giải pháp hoàn...

Xem chi tiết

Màn hình tương tác Newline X5 55 inc Trutouch

Màn hình tương tác Newline X5 55 inc Trutouch giúp người dùng Chia sẻ nội dung, lên lịch các cuộc họp, cộng tác với những người khác và hơn thế nữa. TRUTOUCH X series là giải pháp...

Xem chi tiết

Màn hình tương tác Newline X8 75 inc Trutouch

Màn hình tương tác Newline X8 75 inc Trutouch giúp người dùng Chia sẻ nội dung, lên lịch các cuộc họp, cộng tác với những người khác và hơn thế nữa. TRUTOUCH X series là giải pháp...

Xem chi tiết

Màn hình tương tác Newline X9 86 inc Trutouch

Màn hình tương tác Newline X9 86 inc Trutouch giúp người dùng Chia sẻ nội dung, lên lịch các cuộc họp, cộng tác với những người khác và hơn thế nữa. TRUTOUCH X series là giải pháp...

Xem chi tiết

Màn hình tương tác thông minh Newline 65 inc TT-6518RS

TRUTOUCH RS Biến màn hình thành bảng trắng kỹ thuật số, chia sẻ và sử dụng tất cả phần mềm yêu thích của bạn chỉ bằng một cú chạm. Màn hình Newline TT-6518RS 65" TRUTOUCH RS hoạt động trong thế giới...

Xem chi tiết

Màn hình tương tác thông minh Newline 75 inc TT-7518RS

TRUTOUCH RS Biến màn hình thành bảng trắng kỹ thuật số, chia sẻ và sử dụng tất cả phần mềm yêu thích của bạn chỉ bằng một cú chạm. Màn hình Newline 75 inc TT-7518RS hoạt động trong thế giới của...

Xem chi tiết

Màn hình tương tác thông minh Newline 86 inc TT-8618RS

TRUTOUCH RS Biến màn hình thành bảng trắng kỹ thuật số, chia sẻ và sử dụng tất cả phần mềm yêu thích của bạn chỉ bằng một cú chạm. Màn hình Newline TT-8618RS 86" TRUTOUCH RS hoạt động trong thế giới...

Xem chi tiết

Màn hình tương tác thông minh Newline 98 inc TT-9818RS

TRUTOUCH RS Biến màn hình thành bảng trắng kỹ thuật số, chia sẻ và sử dụng tất cả phần mềm yêu thích của bạn chỉ bằng một cú chạm. Màn hình Newline TT-9818RS 98" TRUTOUCH RS hoạt động trong thế giới...

Xem chi tiết