Màn chiếu 3 chân Grandview PT-H60x60WM

Màn chiếu 3 chân Grandview PT-H60x60WM Tỷ lệ: 1:1 Kích thước: 1m52 x 1m52 Hiển thị 85" đường chéo Thiết kế bộ mở chân màn ra chỉ bằng cú huých chân Có nút khóa an toàn, đẩy về...

Xem chi tiết

Màn chiếu treo tường Grandview FA-P70x70WM

Màn chiếu treo tường Grandview FA-P70x70WM Tỷ lệ: 1:1 Kích thước: 1m80 x 1m80 Hiển thị: 99" đường chéo Kéo màn xuống bất cứ vị trí nào mong muốn, rồi giữ trong 2 giây, màn sẽ tự dừng Khi thu...

Xem chi tiết

Màn chiếu 3 chân Grandview PT-H70x70WM

Màn chiếu Grandview với những model mới nhất, chất lượng cao đặc biệt khuyên dùng cho trình chiếu Multimedia. Màn chiếu Grandview đã và đang thống trị thị trường màn chiếu ở phân khúc cao để sở hữu...

Xem chi tiết

Màn chiếu treo tường Grandview FA-P84x84WM

Màn chiếu treo tường Grandview FA-P84x84WM Tỷ lệ: 1:1 Kích thước: 2m13 x 2m13 Hiển thị: 119" đường chéo Kéo màn xuống bất cứ vị trí nào mong muốn, rồi giữ trong 2 giây, màn sẽ tự dừng. Khi thu...

Xem chi tiết

Màn chiếu 3 chân Grandview PT-H84x84WM

Màn chiếu 3 chân Grandview PT-H84x84WM Tỷ lệ: 1:1 Kích thước: 2m13 x 2m13 Hiển thị: 119" đường chéo Thiết kế bộ mở chân màn ra chỉ bằng cú huých chân. Có nút khóa an toàn, đẩy...

Xem chi tiết

Màn chiếu treo tường Grandview CB-P120WM

Màn chiếu treo tường Grandview CB-P120WM Tỷ lệ: 4:3 Kích thước: 2m44 x 1m83 Hiển thị: 120" đường chéo Kéo màn xuống bất cứ vị trí nào mong muốn, rồi giữ trong 2 giây, màn sẽ tự dừng. Khi thu...

Xem chi tiết

Màn chiếu 3 chân Grandview PT-L120WM

Màn chiếu 3 chân Grandview PT-L120WM Tỷ lệ: 4:3 Kích thước: 2m44 x 1m83 Hiển thị: 120" đường chéo Thiết kế bộ mở chân màn ra chỉ bằng cú huých chân. Có nút khóa an toàn, đẩy về...

Xem chi tiết

Màn chiếu treo tường Grandview FA-P96x96WM

Màn chiếu treo tường Grandview FA-P96x96WM Kích thước: (2m44 x 2m44, đường chéo 136”,  tỷ lệ 1:1) Kéo màn xuống bất cứ vị trí nào mong muốn, rồi giữ trong 2 giây, màn sẽ tự dừng. Khi thu...

Xem chi tiết

Màn chiếu 3 chân Grandview PT-L96x96WM

Màn chiếu 3 chân Grandview PT-L96x96WM  Kích thước: (tỷ lệ 1:1, 2m44 x 2m44, đường chéo 136”) Thiết kế bộ mở chân màn ra chỉ bằng cú huých chân. Có nút khóa an toàn, đẩy về...

Xem chi tiết

Màn chiếu Grandview FA-M70x70WM

Màn chiếu Grandview FA-M70x70WM Kích thước: (1m80 x 1m80, đường chéo 99”,  tỷ  lệ 1:1) Mô tơ của màn được thiết kế đặc biệt giúp điều khiển màn trơn tru và êm ái. Có 3 nút...

Xem chi tiết

Màn chiếu điện Grandview FA-M84x84WM

Màn chiếu điện Grandview FA-M84x84WM Kích thước: (2m13 x 2m13, đường chéo 119”, tỷ lệ 1:1) Mô tơ của màn được thiết kế đặc biệt giúp điều khiển màn trơn tru và êm ái. Có 3 nút bấm...

Xem chi tiết

Màn chiếu điện Grandview FA-M100WM

Màn chiếu điện Grandview FA-M100WM  (2m03 x 1m52, đường chéo 100”, tỷ lệ 4:3) Mô tơ của màn được thiết kế đặc biệt giúp điều khiển màn trơn tru và êm ái. Có 3 nút bấm tiêu chuẩn...

Xem chi tiết

Màn chiếu điện Grandview FA-M96x96WM

Màn chiếu điện Grandview FA-M96x96WM (2m44 x 2m44, đường chéo 136”, tỷ lệ 1:1) Mô tơ của màn được thiết kế đặc biệt giúp điều khiển màn trơn tru và êm ái. Có 3 nút bấm tiêu chuẩn...

Xem chi tiết

Màn chiếu điện Grandview FA-M120WM

Màn chiếu điện Grandview FA-M120WM (2m44 x 1m83, đường chéo 120”, tỷ lệ 4:3) Mô tơ của màn được thiết kế đặc biệt giúp điều khiển màn trơn tru và êm ái. Có 3 nút bấm tiêu chuẩn...

Xem chi tiết

Màn chiếu điện Grandview FA-M150WM

Màn chiếu điện Grandview FA-M150WM Kích thước: (3m05 x 2m29, đường chéo 150”, tỷ lệ 4:3) Mô tơ của màn được thiết kế đặc biệt giúp điều khiển màn trơn tru và êm ái. Có 3 nút bấm...

Xem chi tiết

Màn chiếu điện Grandview FA-M120x120WM

Màn chiếu điện Grandview FA-M120x120WM (3m05 x 3m05, đường chéo 170”, tỷ lệ 1:1) Mô tơ của màn được thiết kế đặc biệt giúp điều khiển màn trơn tru và êm ái. Có 3 nút bấm tiêu chuẩn...

Xem chi tiết

Màn chiếu điện Grandview FA-M180WM

Màn chiếu điện Grandview FA-M180WM 3m62 x 2m72, đường chéo 180”, tỷ lệ 4:3) Mô tơ của màn được thiết kế đặc biệt giúp điều khiển màn trơn tru và êm ái. Có 3 nút bấm tiêu chuẩn...

Xem chi tiết

Màn chiếu điện Grandview CB-M200WM5

Màn chiếu điện Grandview CB-M200WM5 Tỷ lệ: 4:3 Kích thước: 4m06 x 3m05 Hiển thị đường chéo 200 inch Mô tơ của màn được thiết kế đặc biệt giúp điều khiển màn trơn tru và êm ái Có 3...

Xem chi tiết

Màn chiếu điện Grandview LS-M250WM (5m08 x 3m81)

Màn chiếu điện Grandview LS-M250WM (5m08 x 3m81) Tỷ lệ: 4:3 Đường chéo: 250 inch (5m08 x 3m81) Có 3 nút bấm tiêu chuẩn trên bộ điều khiển Dễ dàng di chuyển chữ L từ trái qua phải hoặc ngược lại Mô tơ...

Xem chi tiết

Màn chiếu điện Grandview LS-MA300WM

Màn chiếu điện Grandview LS-MA300WM Tỷ lệ: 4:3 Đường chéo: 300 inch (6m10 x 4m57) Có 3 nút bấm tiêu chuẩn trên bộ điều khiển Dễ dàng di chuyển chữ L từ trái qua phải hoặc ngược lại Mô tơ của...

Xem chi tiết