Bảng điện tử Plus N-20W

Bảng điện tử Plus N-20W là loại bảng xử lý dữ liệu, có kích thước lớn 1800*910 (là model gần như lớn nhất so với các model khác của Plus). Với 3 chuẩn kết nối USB: chuẩn A, chuẩn B và chuẩn kết nối với...

Xem chi tiết

Bảng điện tử Plus N-204

Bảng điện tử Plus N-204 là loại bảng xử lý dữ liệu, có 4 mặt bảng. Có thể dùng tay để kéo mặt bảng, sử dụng mạng không dây, In màu/trắng đen (khi kết nối với máy in). Chức năng lưu...

Xem chi tiết