Điện thoại bàn là thiết bị viễn thông dùng để trao đổi thông tin, thông dụng nhất là truyền giọng nói, từ xa giữa hai hay nhiều người. Điện thoại biến tiếng nói thành tín hiệu điện và truyền trong mạng điện thoại phức tạp thông qua kết nối để đến người sử dụng khác. Điện thoại bàn thường được sử dụng phổ biến trong các hộ gia đình, trong doanh nghiệp văn phòng,...

Điện Máy Star cung cấp điện thoại bàn trên toàn quốc. Cam kết mang đến những sản phẩm có giá trị phù hợp với Khách Hàng.Với mong muốn tạo ra nhiều giá trị bền vững cho khách hàng và là nơi khách hàng trao trọn niềm tin.

Không có sản phẩm