Barrier tự động, thanh chắn an ninh cho tòa nhà. Barrier tự động kiểm soát xe ra vào cổng cơ quan, công ty, nhà máy,…

Điện Máy Star cung cấp giải pháp an ninh hiệu quả, quản lý nhân sự tiện ích, khoa học cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, gia đình...hàng đầu Việt Nam.